Kontakty

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 2–SLOVANY
Koterovská 1172/83, 307 53 Plzeň
http://umo2.plzen.eu/

PhDr. Jan Fluxa, gesční místostarosta obvodu
fluxa@plzen.eu, 378 036 300

Helena Müllerová / tajemnice obvodu
mullerova@plzen.eu, 378 036 330

Mgr. Iveta Honzíková / obvodní koordinátorka styku s veřejností
honzikovaiv@plzen.eu, 608 130 014

Jan Machačný / správce webových stránek
machacny@plzen.eu, 732 569 874

Ing. Václav Brousek / koordinátor projektu
vaclavbrousek@gmail.com, 602 300 201

Pavla Nachtmanová / asistentka projektu
nachtmanova@plzen.eu, 378 036 356


MĚSTO PLZEŇ

Ing. arch. Jaroslav Holler / technický vedoucí projektu (ÚKRMP)
holler@plzen.eu, 378 035 031

Adriana Jarošová / koordinátorka styku s veřejností
jarosovaa@plzen.eu, 378 032 017


PĚSTUJ PROSTOR, Z. S.

M Arch Marek Sivák / koordinátor participace a styku s veřejností
sivak@pestujprostor.cz, 777 593 692

Bc. Silvie Hašlová / asistentka projektu
haslova@pestujprostor.cz, 776 806 005


NADACE PROMĚNY KARLA KOMÁRKA

Ing. arch. Radek Janoušek / koordinátor projektu
radek.janousek@nadace-promeny.cz, 775 654 397

Mgr. Jana Říhová / koordinátorka participace a styku s veřejností
jana.rihova@nadace-promeny.cz, 725 761 147


RE:ARCHITEKTI

MgA. Ondřej Synek / architekt, zpracovatel projektu
ondrej.synek@rearchitekti.cz, 222 935 137

Ing. arch. Jiří Žid / architekt, zpracovatel projektu
jiri.zid@rearchitekti.cz, 222 935 137


KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ PLZEŇ

fr. Vojtěch Soudský OP / převor kláštera
farnostpmr@op.cz, 724 320 065

Ing. Mgr. Petr Alvarez Kodeda OP / zástupce převora kláštera
alvarez@op.cz, tel. 602 470 140


MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PaedDr. Antonín Herrmann / ředitel školy
herrmannan@mzs.plzen-edu.cz, 378 028 683