Kontakty

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 2–SLOVANY
Koterovská 1172/83, 307 53 Plzeň
http://umo2.plzen.eu/

Ing. Petra Valová / koordinátor projektu
valova@plzen.eu, 378 036 240

(s běžnými dotazy na obvod či provozními záležitostmi kontaktujte prosím nejprve koordinátora projektu)

Helena Müllerová / tajemnice obvodu
mullerova@plzen.eu, 378 036 330


MĚSTO PLZEŇ

Ing. Pavel Grisník / vedoucí Odboru investic
grisnik@plzen.eu, 378 035 200

Ing. arch. Jaroslav Holler / technický vedoucí projektu (ÚKRMP)
holler@plzen.eu, 378 035 031


NADACE PROMĚNY KARLA KOMÁRKA

Ing. Kristýna Halounová / koordinátorka projektu
kristyna.kottova@nadace-promeny.cz, 770 167 735

ing. arch. Ondřej Bartůšek / pomocný koordinátor
ondrej.bartusek@nadace-promeny.cz, 775 445 435


PĚSTUJ PROSTOR, Z. S.

Marek Sivák, MArch / koordinátor participace a styku s veřejností
sivak@pestujprostor.cz, 777 593 692

Bc. Silvie Hašlová / pomocná koordinátorka 
haslova@pestujprostor.cz, 776 806 005


RE:ARCHITEKTI

MgA. Ondřej Synek / architekt, zpracovatel projektu
ondrej.synek@rearchitekti.cz, 222 935 137

Ing. arch. Jiří Žid / architekt, zpracovatel projektu
jiri.zid@rearchitekti.cz, 222 935 137


KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ PLZEŇ

fr. Vojtěch Soudský OP / převor kláštera
farnostpmr@op.cz, 724 320 065

Ing. Mgr. Petr Alvarez Kodeda OP / zástupce převora kláštera
alvarez@op.cz, tel. 602 470 140


MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PaedDr. Antonín Herrmann / ředitel školy
herrmannan@mzs.plzen-edu.cz, 378 028 683