Veřejná architektonická soutěž na obnovu Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni je vyhlášena

06. 06. 2016

Nadace Proměny Karla Komárka ve spolupráci s městem Plzní vyhlašuje veřejnou dvoukolovou architektonicko-urbanistickou soutěž Cena Nadace Proměny 2016. Předmětem je návrh kompletní revitalizace Jiráskova náměstí, které je historickým centrem plzeňských čtvrtí Petrohrad a Slovany. Architekti se zaměří nejen na samotné náměstí ale i na nově zpřístupňovanou klášterní zahradu a sportovní areál TJ Sokol. Stěžejní část vybraného návrhu se bude návazně realizovat díky nadační podpoře. Výsledky architektonické soutěže budou známy na podzim.

„Očekávám, že se z Jiráskova náměstí stane po letech místo, které budou lidé s oblibou vyhledávat,“ shrnuje hlavní cíl projektu místostarosta plzeňského obvodu Slovany Jan Fluxa. Ředitelka nadace Jitka Přerovská doplňuje: „Věřím, že se náměstí promění v živý uzel občanské pospolitosti, kde bude příjemné být bez ohledu na věk, ať jste školák, puberťák, farník, místní obyvatel nebo náhodný návštěvník.“

Cílem architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2016 je nalézt co nejlepší funkční a estetické řešení Jiráskova náměstí s přesahem do navazujících prostranství a současně maximálně využít společenský potenciál prostoru. Soutěž se vyhlašuje jako veřejná, dvoukolová. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů v prvním kole je 6. června. První kolo je anonymní, účast ve druhém kole je spojena s prezentací jednotlivých návrhů před porotou složenou z nezávislých odborníků, zástupců města a nadace. Konečné výsledky budou známy letos na podzim, kdy celou soutěž završí veřejná výstava všech návrhů.

Veškeré podrobnosti a podklady k soutěži jsou dostupné na webových stránkách nadace.

Soutěž je součástí rozsáhlého projektu, který stojí na spolupráci Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, spolku Pěstuj prostor, Kláštera dominikánů Plzeň, Masarykovy základní školy Plzeň, TJ Sokol Plzeň V., Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a Nadace Proměny Karla Komárka. Soutěžní zadání pro architekty, které z této ojediněle široké spolupráce vzešlo, zahrnuje výsledky participativního plánování s místní veřejností, realizovaného v předchozích letech.

Záměrem celkové proměny Jiráskova náměstí je podtrhnout hodnotný urbanistický charakter a historickou atmosféru místa, vrátit do lokality běžný život a také podpořit činnost a větší propojení aktivních skupin v rámci zdejší komunity. Součástí projektu je i zpřístupnění klášterní zahrady iniciované žáky základní školy, která na náměstí sídlí. Právě jejich podnět před čtyřmi lety celý projekt odstartoval.

Jitka Přerovská zmiňuje také inovativní potenciál projektu: „Očekáváme, že soutěž bude pro architekty příležitostí uplatnit v návrhu nové hospodárné přístupy a technologie šetrné k životnímu prostředí. Celkové řešení by mělo být dlouhodobě udržitelné a zohlednit tak nejen finanční možnosti údržby, ale také současné environmentální problémy.“ Vítána je například propracovaná koncepce hospodaření s dešťovou vodou nebo vytvoření podmínek pro vzdělávací program v klášterní zahradě zaměřený na půdu, potraviny či vodu.

Organizace architektonické soutěže, včetně financí určených na ceny a odměny v celkové výši 385 tis. Kč, je součástí nadační podpory poskytované městu, která zahrnuje i odbornou konzultační podporu během celého projektu. Maximální výše grantu, který pokryje i část celkových nákladů spojených s projektem, je 25 mil. Kč. Projekt obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady dále spolufinancují statutární město Plzeň a městský obvod Plzeň 2 – Slovany. Dokončení realizace proměny se předpokládá v roce 2022.

Projekt vloni zvítězil v grantové výzvě programu Parky, jehož prostřednictvím Nadace Proměny Karla Komárka už od roku 2006 pomáhá s rozvojem veřejné zeleně ve městech ČR. Cena Nadace Proměny 2016 je pátým ročníkem architektonické soutěže pořádané pod nadací.

Podrobné informace o soutěži naleznete zde.
Soutěžní podklady jsou ke stažení zde.Přidat komentář

Váš komentář*
Jméno*
Email* (nebude zveřejněn)
Webové stránky


* povinné údaje