Přípravy na rekonstrukci Jiráskova náměstí zdárně pokračují

07. 02. 2022

Město Plzeň společně s partnery – Městským obvodem Plzeň 2, Nadací Proměny Karla Komárka a spolkem Pěstuj prostor pokračuje v přípravách na rekonstrukci Jiráskova náměstí. Rozsáhlá obnova si vyžaduje včasné řešení zeleně v prostoru. Odborníci proto u vybraných stromů provedli pomocí speciální technologie důležitá ochranná opatření.

Město Plzeň společně s partnery – Městským obvodem Plzeň 2, Nadací Proměny Karla Komárka a spolkem Pěstuj prostor pokračuje v přípravách na rekonstrukci Jiráskova náměstí. Rozsáhlá obnova si vyžaduje včasné řešení zeleně v prostoru. Odborníci proto u vybraných stromů provedli pomocí speciální technologie důležitá ochranná opatření.

„Co se týče harmonogramu obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady, Odbor investic Magistrátu města Plzně dokončil projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. V letošním roce zároveň zpracuje projektovou dokumentaci k provedení stavby. Na konec letošního roku plánujeme vyhlášení soutěže na zhotovitele. V roce 2023 počítáme se zahájením realizace stavby,“ přiblížil další vývoj projektu Pavel Šindelář, primátor města Plzně.

Během stavebních prací zažívají stromy velký stres. Odborníci proto u 37 stromů z celkových 68, které se na Jiráskově náměstí zachovají, použili unikátní technologii tzv. vzdušného rýče. Díky ní je možné zasahovat citlivě do kořenů stromů a přivádět k nim chybějící vodu a vzduch. Aby se kořeny před rekonstrukcí posílily, vyměnila se u stromů svrchní vrstva zhutnělé půdy a odstranil okolní asfalt. Všechny ponechávané stromy je možné už dobře zalévat.  

„U obnov velkých městských celků není vůbec pravidlem, aby se na stromy myslelo dostatečně dlouhou dobu před začátkem stavebních prací. O to více oceňuji, že se na Jiráskově náměstí povedlo včas přizvat příslušné odborníky. Propojení technologických řešení a potřeb přírody, dvou na první pohled nesouměřitelných světů, je důležité pro dlouhodobě udržitelný život v městech. Součástí nového náměstí bude také inteligentní systém hospodaření s dešťovou vodou,“ uvedla ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová s tím, že nadace podporuje proměnu odborně a částkou 25 milionů korun.  

Stromy budou na Jiráskově náměstí důležitým tématem nejen během příprav a samotné stavby, ale také v budoucnosti. Po dokončení revitalizace akce bude celé prostředí uzpůsobeno tak, aby stromy díky dobrému přívodu vody a vzduchu dobře prosperovaly. 

Nadace Proměny Karla Komárka se obnovování veřejných prostor věnuje od roku 2006. V letošním roce zdůrazňuje význam, který má zeleň pro města a jejich udržitelnost. Stromy nepůsobí jen jako výrazné estetické prvky. Jsou pomocníky pro zachycování škodlivých látek, ochlazují prostor a slouží jako domov různým druhům živočichů. Pozitivní vliv zeleně na lidskou psychiku je vědecky prokázaným faktem, stejně jako snižování hlučnosti a prašnosti.      

Harmonogram projektu  

  • 2022–2023: stavební řízení a výběr dodavatele  
  • 2023–2025: stavební a vegetační úpravy

Editace textu: Adriana JarošováPřidat komentář

Váš komentář*
Jméno*
Email* (nebude zveřejněn)
Webové stránky


* povinné údaje