Jiráskovo náměstí v Plzni: oslava a velké přípravy

12. 01. 2016

Přípravy na obnovu Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni Slovanech zahájilo město spolu s Nadací Proměny a partnery už koncem uplynulého roku. Plánované oživení místa komunita symbolicky oslavila u příležitosti školního vánočního koncertu v kostele Panny Marie Růžencové, v samém centru zájmového území. Co se chystá dál…?

Přislíbenou nadační podporu na proměnu Jiráskova náměstí připomněli zástupci městského obvodu a spolku Pěstuj Prostor příznačně během vánočního pěveckého vystoupení žáků Masarykovy základní školy v kostele Panny Marie Růžencové. Svatostánek přiléhá k dominikánskému klášteru, jehož zahrada má být v rámci projektu obnovena a částečně otevřena veřejnosti. Dílem ji už teď využívá středisko Junáku nebo žáci blízké školy, kteří možnost jejího zpřístupnění iniciovali. Právě Masarykova základní škola a Klášter dominikánů Plzeň jsou spolu s Městským obvodem Plzeň 2 Slovany a spolkem Pěstuj Prostor hlavními partnery při realizaci projektu.

Projektový tým aktuálně připravuje soutěžní zadání a podmínky architektonické soutěže, vycházející z uskutečněných plánovacích setkání s veřejností. Řada participačních aktivit – včetně dvou plánovacích besed se zástupci široké veřejnosti a dotazníkového šetření – již proběhla během tvorby Projektového záměru a žádosti o grant Nadace Proměny. Aby se podařilo připravit podklady pro architekty co nejlépe, chystají se v nadcházejících měsících ještě úžeji cílená konzultační setkání a aktivity, jejichž cílem je navázat intenzivnější spolupráci s dalšími partnery a více angažovat místní komunitu. Žáci Masarykovy ZŠ i dalších blízkých škol by se měli například pokusit zmapovat historii Jiráskova náměstí a výsledky svého bádání následně představit v podobě veřejné výstavy. S doprovodnými aktivitami se počítá v průběhu celého trvání projektu.

Vyhlášení architektonické soutěže se plánuje v dubnu 2016. Vítězného projektanta vybere odborná porota během října. Soutěžní architektonické návrhy budou zároveň vystaveny a vybrané řešení bude předmětem další veřejné diskuse. Během roku 2018 by měla být připravena veškerá projektová dokumentace, vysoutěžena realizační firma a zahájena samotná stavba. První etapa realizace, zahrnující obnovu náměstí a klášterní zahrady, by měla být dokončena nejpozději v roce 2019. Na ni naváže rekonstrukce komunikací podél klášterních zdí a technické infrastruktury. Kompletní dokončení závisí na finančních možnostech města. Nejzazším termínem uzavření 2. etapy je však rok 2023.

Celkové náklady spojené s projektem pokryjí finance z rozpočtu statutárního města Plzně, MO Plzeň 2 – Slovany a z grantu Nadace Proměny, která obnovu podpoří částkou 25 mil. korun.

Více o vánočním koncertu zde.

Průběžné informace o projektu obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady na Slovanech budou zájemci moci najít výhledově na speciálně zřízené projektové stránce www.jiraskovonamesti.plzen.eu, na webu Pěstuj prostor nebo na webu Nadace Proměny.

Text: Nadace Proměny
Fotografie: Masarykova základní škola Plzeň a Pěstuj prostor, z. s.Přidat komentář

Váš komentář*
Jméno*
Email* (nebude zveřejněn)
Webové stránky


* povinné údaje