Projekt obnovy Jiráskova náměstí získal územní rozhodnutí

02. 06. 2021

Žákovský projekt, který začal v roce 2012, vyvrcholí v následujících letech kompletní obnovou Jiráskova náměstí i klášterní zahrady, jejíž náklady jsou vyčísleny na cca 135 milionů korun bez daně.

S myšlenkou otevřít zahradu dominikánů na Jiráskově náměstí široké veřejnosti přišli v roce 2012 žáci Masarykovy základní školy v rámci programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor, který vyhlašovaly Plzeň 2015 a Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Projekt se setkal s úspěchem a stal se tak impulsem k uspořádání prvního Víkendu otevřených zahrad v klášterní zahradě. Snahy žáků následně podpořil i městský obvod, který plánoval obnovu náměstí po mnoho let, chyběly mu však potřebné finanční prostředky. Ty se podařilo získat v roce 2015, kdy obnovu Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni zaštítila svým grantem Nadace Proměny Karla Komárka.

„Žákovský projekt, který začal v roce 2012, vyvrcholí v následujících letech kompletní obnovou Jiráskova náměstí i klášterní zahrady, jejíž náklady jsou vyčísleny na cca 135 milionů korun bez DPH. V současnosti získal projekt územní rozhodnutí, další fází je získání stavebního povolení. Samotná rekonstrukce by měla být zahájena nejpozději do konce roku 2023. Díky spolupráci obvodu, školy, kláštera dominikánů, místních občanů a spolku Pěstuj prostor se můžeme těšit na architektonicky kvalitní prostor s inovativním využíváním přírodních zdrojů a s prosperující zelení, který bude lákat návštěvníky všech generací k pobývání, relaxaci, hrám i k aktivnímu trávení volného času,“ uvedl Pavel Šindelář, technický náměstek primátora, do jehož gesce patří projekt obnovy Jiráskova náměstí.

„Výsledná podoba parku bude odrážet nejen potřeby místních lidí, ale také nejnovější trendy v oblasti přizpůsobování měst dopadům klimatické změny. Plzeňané se tak mohou těšit na nové dětské hřiště a kašny i na unikátní systém zavlažování. Ten bude uveden do praxe díky špičkovým odborníkům, kteří budou klást důraz na hospodaření s dešťovou vodou,“ podotkla ředitelka nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková s tím, že nadace obnovu parku podpořila sumou 25 milionů korun.

„Obnovu Jiráskova náměstí považuji v plzeňském i celorepublikovém měřítku za skutečně unikátní projekt, na kterém nejenže aktivně spolupracují desítky místních organizací a nadšenců, ale který progresivním a často novátorským způsobem řeší celou řadu výzev, jež mu historie i současnost místa přináší. Těší nás, že se do přípravy projektu podařilo zapojit širokou veřejnost, která od samého počátku přispívá k tomu, aby fungoval co nejlépe, a máme velkou radost, že projekt letos získal územní rozhodnutí. Věříme, že jeho realizace ukáže, že má smysl přistupovat k rozvoji veřejných prostranství takto kvalitně,“ vysvětlil architekt Marek Sivák z plzeňského spolku Pěstuj prostor.

Více informací o akci Víkend otevřených zahrad i o obnově Jiráskova náměstí v Plzni naleznou zájemci na webu https://jiraskovonamesti.plzen.eu a na Facebooku www.facebook.com/jiraskovonamestiplzen.

Text: Adriana JarošováPřidat komentář

Váš komentář*
Jméno*
Email* (nebude zveřejněn)
Webové stránky


* povinné údaje