Stromy na Jiráskově náměstí budou mít lepší podmínky již letos na jaře

09. 04. 2019

Stromy jsou jedním z nejčastěji skloňovaných témat od počátku příprav na rozsáhlou obnovu Jiráskova náměstí na Slovanech. Projekt má přinést pokrokový systém pro zadržování dešťové vody a co nejvíce zlepšit životní podmínky zachovávaných stromů v ploše parku. Přestože zahájení stavby se předpokládá až v roce 2021, prvních ochranných opatření si mohou lidé všimnout už letos v dubnu a květnu. Týkat se budou 37 stromů z celkových 68, které jsou zařazeny do režimu zvýšené ochrany.

„Chceme, aby zachovávané stromy stavebním zásahem trpěly co nejméně a naopak co nejdéle prosperovaly,“ říká technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář.

Předběžná opatření se budou provádět pod dohledem předních odborníků u stromů vystavených při rekonstrukci náměstí stresové situaci. Zejména tam, kde dojde v kořenové zóně stromů ke změně povrchů, tedy i v místech nových travnatých ploch. Počítá se s využitím unikátní technologie „vzduchového rýče“, která umožňuje provádět šetrným způsobem dříve nerealizovatelné zásahy v kořenových systémech stromů a přivést k nim chybějící vodu a vzduch. U části stromů dojde k výměně půdy tak, aby se kořeny stihly posílit před zátěží při rekonstrukci náměstí. Díky předběžným opatřením bude také od jara možné všechny stávající ponechávané  stromy efektivněji zalévat.

„Ochranná opatření budou zajištěna ve všech fázích stavby – ještě před jejím zahájením, během ní i v průběhu dokončovacích prací,“ upřesňuje místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 -Slovany Jan Fluxa. 

V průběhu rekonstrukce bude klíčové zabránit narušení kořenů a poškození nadzemní části stromů těžkou mechanizací. Ochranu stávajícím stromům zajistí speciální oplocení a bednění kmenů. Intenzivní péče o všechny stávající a nově vysazené stromy bude pokračovat i po dokončení rekonstrukce. Jejich okolí bude lépe uzpůsobeno potřebám stromů v městském prostředí, voda a vzduch se snadněji dostanou ke kořenům.

 

Obnova Jiráskova náměstí má dlouhodobě zabezpečit větší komfort lidem i zeleni. Zaváděné hospodaření s dešťovou vodou a snížení množství tepla odráženého od zpevněných ploch jsou jen některými z nich. Vznikne kvalitní parkové náměstí, které obyvatelům poskytne všechny důležité funkce, jež vzešly z úvodních plánovacích setkání. Ze 136 stromů zůstane 68nejperspektivnějších, tedy přesně polovina. Těm bude věnována maximální péče a vytvořeny co nejlepší stanovištní podmínky, které aktuálně postrádají. Další výsadby zajistí novou generaci stromů, aby náměstí zůstalo zelené i v budoucnosti.

Autoři návrhu rekonstrukce - re:  architekti studio s.r.o. – na projektu spolupracují s krajinářskými architekty a předními arboristy u nás.

Odbornou a finanční podporu projektu zajišťuje Nadace Proměny Karla Komárka, která se proměnám městských parků věnuje od roku 2006.

 

Harmonogram projektu

2019 / Územní řízení

2020 / Stavební řízení, výběr dodavatele

2021 / Stavební a vegetační úpravy

2022 / Dokončení stavby, otevření parkuPřidat komentář

Váš komentář*
Jméno*
Email* (nebude zveřejněn)
Webové stránky


* povinné údaje