S architekty o zeleni a vodě na Jiráskově náměstí

08. 10. 2018

Převládajícím tématem, které již několik měsíců zajímá část obyvatel Slovan v souvislosti s plánovanou obnovou Jiráskova náměstí, je řešení zeleně. Dokládá to i petice „NE KÁCENÍ! 93 ze 136 stromů na Jiráskově náměstí v Plzni“, kterou v září odevzdala do rukou starosty slovanského obvodu jménem petičního výboru Hana Borova. Při obnově zeleně se ale v návrhu od počátku počítá jak se zachováním nejhodnotnějších stromů, tak s průlomovými opatřeními pro zadržování dešťové vody a s maximálním zlepšením podmínek pro vegetaci, která v současných podmínkách na náměstí spíše trpí.

Architekti navíc prvotní rozsah kácení, představený lidem na veřejném diskusním setkání v květnu, revidovali. Hledali až krajní řešení, která by umožnila plánovanou obměnu stromů redukovat, aniž by zároveň narušili vazby na další potřebné funkce, jež má projekt oživení náměstí přinést.

Způsob, jakým se jim podařilo připravované řešení posunout, pak představili na dalším setkání 13. září přímo v parku na Jiráskově náměstí. Na, od zveřejnění výsledků architektonické soutěže již čtvrtou besedu (celkově vč. participační přípravy sedmou), s nimi přišlo diskutovat zhruba pět desítek obyvatel, někteří z nich zcela poprvé. Zatímco jedni se na revitalizaci těší, jiní mají obavy. Řada účastníků však přišla s konkrétními dotazy a ocenila posun v práci architektů. Jeden z přítomných signatářů petice zmínil, že petici podepsal s cílem zachovat o něco více stromů, což se podařilo, a s představenými úpravami je spokojen. Setkání společně zaštítili technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář, starosta Slovan Lumír Aschenbrenner a místostarosta Jan Fluxa.

Projekt si klade za cíl vytvořit kvalitní parkové náměstí, které obyvatelům poskytne všechny důležité funkce vycházející z jejich podnětů zaznamenaných při úvodních plánovacích setkáních a v dotaznících. Stromům je přitom věnována velká péče jak z hlediska arboristických posudků, tak z hlediska architektonického návrhu, který na základě doplňujících dat zpřesňuje projektovou dokumentaci a pomocí inovací se mu daří „zachránit“ více stávajících stromů bez významného negativního dopadu na budoucí funkčnost návrhu. Zatímco ve studii se předpokládané množství kácených stromů pohybovalo kolem tří čtvrtin z celkového množství (max. 93 jedinců z celkového množství 136), v dokumentaci pro územní řízení se tento počet podařilo snížit zhruba na polovinu (69 stromů). Aktualizovaný stav je však mezní možností, kam lze v návrhu jít. Zachování většího počtu stávajících stromů by znamenalo zhoršení podmínek pro ostatní stromy, pro užívání náměstí lidmi, pro parkovací kapacity a další požadované funkce.

Obavy ze zhoršení mikroklimatu na náměstí, k nimž má podle názoru zastánců petice proti kácení po rekonstrukci dojít, se autoři návrhu snaží rozptýlit pomocí zapojení uznávaných českých odborníků a také výsledků speciální analýzy, tzv. indexu modrozelené infrastruktury. Z nich vyplývá, že mikroklimatická funkce Jiráskova náměstí se do budoucna naopak výrazně zlepší, a to již cca po 5 letech od dokončení stavby a s nadále vzrůstající tendencí.

Index modrozelené infrastruktury (MZI) je souhrnným vyjádřením toho, jak v dané lokalitě naplňuje zeleň své funkce vedoucí ke zvyšování kvality života obyvatel i životního prostředí a jak opatření pro vsakování a zadržování vody podporují dobré fungování této zeleně. Porovnání současných funkcí Jiráskova náměstí s funkcemi po jeho revitalizaci vyjádřené indexem MZI předpokládá kladný posun ze stávající hodnoty 0,49 indexu na 0,65. Analýza MZI se běžně využívá v zahraničí (např. pod názvem Biotop Area Factor), odkud jsou čerpány poznatky pro pilotní českou metodiku zpracovanou Sdružením pro modrozelenou infrastrukturu.

Projekt obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni se realizuje od roku 2015 v partnerské spolupráci Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, města Plzně, Nadace Proměny Karla Komárka, spolku Pěstuj Prostor, Kláštera dominikánů Plzeň a Masarykovy základní školy Plzeň. Celkové náklady projektu, odhadované až na 160 milionů korun, pokryjí ze svého rozpočtu město Plzeň a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany, 25 milionů korun bude uvolněno z nadačního grantu. V souvislosti s projektem se každoročně koná celá řada akcí a aktivit, jejichž smyslem je nejen společné plánování a debata, ale i snaha vdechnout náměstí nový život a ukázat nové možnosti využití místa.

ZDE ke zhlédnutí video anketa, která při této příležitosti vznikla.

 

Co se s úpravou Jiráskova náměstí změní?

  • Vytvoří se nový ucelený prostor pro odpočinek, setkávání a vyžití lidí všech generací i pro příležitostné společenské události.
  • Zvýší se počet stromů až na 184 a zlepší se podmínky pro jejich rozvoj, zajistí se budoucnost náměstí i pro další generace.
  • Zklidní se a zpřehlední doprava, vzniknou nová legální parkovací místa, pohyb pěších i cyklistů po náměstí bude bezpečnější.
  • Opraví se rozbité povrchy a na náměstí se vrátí kvalitní materiály – různé typy dlažeb, mlat, intenzivně udržované trávníky.
  • Veřejnost získá unikátní možnost pravidelně využívat klášterní zahradu.

 

 Přidat komentář

Váš komentář*
Jméno*
Email* (nebude zveřejněn)
Webové stránky


* povinné údaje